TheBuchalska

15 tekstów – auto­rem jest The­Buchal­ska.

Chciałabym w życiu coś osiągnąć, by za kil­ka lat mo­je dziec­ko pod­czas roz­mo­wy o kimś in­te­ligen­tnym mogło po­wie­dzieć "tak. to mo­ja matka". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lipca 2011, 14:16

Praw­da jest ta­ka, że w każdej ko­biecie jest kur­wy dwie trzecie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 listopada 2010, 13:48

Zdra­da ko­biety jest naj­gor­szą dla niej formą upokorzenia. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 września 2010, 15:24

I na­wet jeśli nie masz dla mnie cza­su, wiem, że po ty­god­niu rozłąki wy­korzys­ta­my dokład­nie każdą mi­nutę nasze­go spotkania. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 września 2010, 20:56

I przyj­dziesz do mnie, po­wiesz szep­tem słowo może dwa, a ja już cała będę Twoja. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 września 2010, 16:20

Tak cho­ler­nie chciałam go po­całować, a tak cho­ler­nie nie mogłam po­konać siebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 września 2010, 15:38

Miałam nadzieję, że sie wszys­tko ułoży, ale wi­docznie reżyser mo­jego życia nie zap­la­nował ta­kiego zwro­tu akcji. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 września 2010, 11:42

Biegać po łące, całymi dniami śpiewać piosen­ki o miłości, od ra­na do wie­czo­ra za­jadać się lo­dami... A te­raz przejdę do praw­dzi­wego życia... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 sierpnia 2010, 09:01

Chcąc być jak naj­lep­szym człowiekiem: po­magając, troszcząc sie o in­nych- za­pom­niałam o sa­mej so­bie co nie wyszło mi na dobre. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 sierpnia 2010, 23:27

Miał być żar, fa­jer­werki... A tu pstryk i już po wszystkim 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 sierpnia 2010, 16:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność